Источник информации: Пресс-служба Елабужского института КФУ

Подробности: http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sfere-polikulturnogo/kfu-otkryvaet-zarubezhnym-kollegam-dorogu-v-145112.html